• Geleneklerimize bağlı kalarak, yeniliklere açık olmak.
  • Mimari teknik ve tasarımımızla, imza niteliğinde özgün projeler inşa etmek.
  • İnsana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel prensip olarak benimsemek.
  • Ortaklıklarında, projelerinde memlekete faydalı olma amacını, maddi değer sağlama amacının üzerinde tutarak topluma, toplumun kültür ve değerlerinde faydalı olabilmek.